Search
Close this search box.

Stel een vraag

Onze professionals zullen die razendsnel beantwoorden. Én kosteloos!

Een WEGAM-verzekering - Is die essentieel?

Werkgevers hebben een WEGAM-verzekering nodig. Wat voor dekking biedt deze verzekering?

Een WEGAM-verzekering - Is die essentieel?

Wist je dat werkgevers aansprakelijk kunnen zijn voor schade tijdens woon-werkverkeer van de werknemers? Met de WEGAM-verzekering is het risico te verzekeren.

Als een werknemer tijdens het woon-werkverkeer betrokken raakt bij een ongeval, is de werkgever in sommige gevallen aansprakelijk. Dit is nog maar één goede reden om een WEGAM-verzekering af te sluiten. Er zijn namelijk nog meer redenen te noemen.

In het werk moet de werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkgever heeft geen invloed op de verkeersveiligheid, toch is de werkgever vaak aansprakelijk te stellen bij een verkeersongeval tijdens het werk. De aansprakelijkheid komt niet voort uit wettelijke zorgplicht, maar bestaat op basis van goed werkgeverschap. Van de werkgever mag verwacht worden dat er een behoorlijke verzekering wordt afgesloten voor de risico’s in het verkeer.

Wat houdt de WEGAM-verzekering in?

De afkorting WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen. Deze verzekering is volledig gericht op de risico’s in het verkeer. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet aan te spreken voor dit soort schades, omdat motorrijtuigen niet meeverzekerd zijn. Als een werknemer voor zijn werk veel op de weg zit, kan de werkgever eigenlijk niet zonder een WEGAM-verzekering. Bij een ongeval kan de schade aan de auto van de werknemer verhaald worden op deze verzekering. Bij zwaar letsel blijkt pas echt de toegevoegde waarde van de WEGAM-verzekering.

Is de werkgever aansprakelijk voor de schade?

Een accountmanager die onderweg is naar een klant raakt betrokken bij een ongeval. In dit geval is het duidelijk dat de werknemer onderweg was voor de werkgever. De WEGAM-verzekering kan worden aangesproken voor de opgelopen schade. Niet alle situaties zijn zo duidelijk. Bij het rijden vanaf het werk naar huis is de werkgever in principe niet aan te spreken. Het ligt weer anders als de werknemer nog even bij een klant iets moet afleveren of als hij post weg gaat brengen. Met de WEGAM-verzekering hoeft er geen discussie gevoerd te worden over het wel of niet aansprakelijk zijn van de werkgever. De verzekeraar keert uit.

Wat is er verzekerd op de WEGAM-verzekering?

Werknemers zijn verzekerd bij schades door bedrijfsongevallen of verkeersongevallen met motorrijtuigen. De verzekering kan ook dekking bieden voor ongevallen zonder dat er motorrijtuigen bij betrokken zijn, bijvoorbeeld als fietser of voetganger. Onder werknemers worden ook uitzendkrachten en stagiaires verstaan.

Is de WEGAM-verzekering niet dubbelop?

Werknemers die voor de baas onderweg zijn in een auto kunnen bij schade vertrouwen op de autoverzekering. Bij schade vergoedt de autoverzekeraar de schade, maar vaak niet de schade aan de werknemer zelf. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij vergoedt de verzekeraar van de veroorzaker de schade, ook bijvoorbeeld de letselschade van de werknemer. Maar bijvoorbeeld bij schade door de werknemer zelf veroorzaakt ligt het anders. Letselschade van de werknemer valt niet onder de verzekering. De werkgever is wel verantwoordelijk, dus krijgt de werkgever de rekening.

De WEGAM-verzekering wordt vaak niet bij stilgestaan, maar is zeker wel aan te raden. Vooral voor werkgevers die dagelijks veel werknemers onderweg sturen.